Thông báo chiêu sinh Trung tâm đào tạo Bất động sản - Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM
GÓC HỌC TẬP
THỨ SÁU (28/7)
K42cE (10/07) - 18:00 - MG
Tổng quan môi giới
--Khác-- - --Khác--

K43IE (24/07) - 18:00 - MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
131 Cô Bắc - P.305

K42bE (03/07) - 18:00 - MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
131 Cô Bắc - P.305

K42IE (12/06) - 18:00 - MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
131 Cô Bắc - P.305

K41cE (07/06) - 18:00 - MG+QLS+DG
Thị trường BÐS
131 Cô Bắc - P.305


Giá thị trường
ĐĂNG NHẬP
THỐNG KÊ
Số lượng truy cập : 196,121
Trực tuyến : 8
Số lượng thành viên 1581
ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 
http://www.sangd.com/forum/forumdisplay.php?f=40
HƯỚNG DẪN
 
THÔNG BÁO
Sàn bất động sản Tường Minh
Webmail Bản quyền bởi
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TPHCM
131 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM
(08) 62.741.667 - (08) 36.123.297 - (08) 3904.1235 - (08) 3904.1236
Thiết kế bởi Fantipo
"